Các Vị Thánh Đệ Tử Tiêu Biểu Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Các Vị Thánh Đệ Tử A La Hán Tiêu Biểu Của Đức Phật Thích Ca

✓ Bậc Thánh Nam Thanh Văn Giác

Đức Phật Gotama có 80 vị Thánh Đại Thanh Văn Giác. Trong đó, có 41 vị đức hạnh xuất sắc nhất, đã từng phát nguyện và được Chư Phật trong quá khứ thọ ký.

Các vị Thánh Tăng, đại đệ tử tiêu biểu:

– Ngài Sāriputta (Trí tuệ đệ nhất).
– Ngài Mahāmoggalāna (Thần thông đệ nhất).
– Ngài Mahākassapa (Hạnh đầu đà đệ nhất)
– Ngài Anandā (Đa văn túc trí, trí nhớ đệ nhất)
– Ngài Upāli (Trì giới luật đệ nhất)
– Ngài Anuruddha (Thiên nhãn đệ nhất)
– Ngài Puṇṇa (Thuyết Pháp đệ nhất)
– Ngài Kaccāna (Biện luận đệ nhất)
– Ngài Sīvali (Tài lộc đệ nhất)
– Ngài Rāhula (Mật hạnh đệ nhất),…

✓ Bậc Thánh Nữ Thanh Văn Giác

Các vị Thánh Ni, đại đệ tử tiêu biểu:

– Ni Trưởng Mahāpajāpatigotamī (Tuổi hạ cao nhất)
– Ni Sư Khemā (Trí tuệ đệ nhất)
– Ni Sư Uppalavaṇṇā (Thần thông đệ nhất)
– Ni Sư Yasodharā (Thần thông đặc biệt đệ nhất)
– Ni Sư Paṭācārā (Trì giới luật đệ nhất)
– Ni Sư Dhammadinnā (Thuyết Pháp đệ nhất)
– Ni Sư Sakulā (Thiên nhãn đệ nhất)
– Ni Sư Siṅgālakamātu (Đức tin đệ nhất)
– Ni Sư Soṇā (Tinh tấn đệ nhất)
– Ni Sư Bhaddākāpilānī (Túc mạng thông đệ nhất),

Giới thiệu về tác giả

Tỳ Khưu Phước Hưng

Sinh năm 1985 tại Đồng Nai, tốt nghiệp đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM và giảng dạy tại trường Đại học Hutech. Xuất gia năm 2015. Thạc sĩ Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM. Hiện đang là nghiên cứu sinh Tiến Sĩ tại Ấn Độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *