Tiểu sử bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Tiểu sử bà Nguyễn Thị Phương Thảo là ai? Nữ tỷ phú Việt Nam đầu tiên yêu đạo Phật

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một trong những người phụ nữ tài năng nhất, với việc trở thành tỷ …