doanh nhân Vũ Chầm

Tiểu sử doanh nhân Vũ Chầm là ai? Một người con của Phật nhân hậu, giản dị và tận tụy

Năm nay doanh nhân Vũ Chầm đã bước qua tuổi 88. Mặc dù tuổi tác đã cao, sức khỏe giảm …